RS-Statisticsen datu kuantitatiboen analisia egiten dugu, prozesuaren, emaitzen eta interpretazioaren xehetasun metodologikoak eskainiz. Erabili beharreko estatistika-teknikak aukeratzen dira proiektuko helburuen eta ikerketa galderei erantzuna emateko arabera.

Analisi prozedurak hainbat alde izan ditzake. Hona hemen adibide batzuk:

 • Azterketa diseinuen berrikustea: datuak lortu aurreko analisi prozedurak definitzeko aurretiazko prozedura. Prozesuak lan protokoloak berrikusten ditu, beharrezko lagin tamaina edo laginketa planaren diseinua identifikatzen ditu.
 • Azterlan baieztagarriak: proiektuan planteatutako eta diseinuan eta lan protokoloetan jasotako hipotesiak berrestea lortzeko prozedura.
Análisis de datos cuantitativos - R&S Statistics - Consultoría estadística
Análisis cuantitativo y consultoría estadística - R&S Statistics
 • Esplorazio analisiak: datuen esplorazio analisiaren helburua bildutako datuak deskribatzea, identifikatzea, sailkatzea eta aztertzea da ezagutza berria lortzeko.
 • Balioztatze analisiak: prozedura esperimental zehatz bati buruz diagnostiko objektibo eta independentea ematea.
 • (teknikak)
  • Estatistika deskriptiboa.
  • Erregresio-tekniken bidez garatutako aurreikuspen-ereduak.
  • Sailkatzeko teknikak.
  • Aldagai anitzeko analisia.
  • Hipotesien kontrasteak.
  • Biziraupenaren analisia.
   • Kaplan-Meier.
   • Coxen erregresioa.
   • Arrisku lehiakorrak
  • Machine learning teknikak, datu-bolumen handiei aplikatuta.

Gainontzeko zerbitzuak ezagutu

Consultoría estadística de análisis cuantitativo - R&S statistics - Empresa de consultoría

Aholkularitza

Gure aholkularitza-zerbitzuak zalantza estatistiko zehatzei erantzuna ematera zuzenduta dago proiektu orokorren barruan. Aholkularitza-zerbitzuaren helburua proiektuen diseinua, landutako metodologia kuantitatiboa edo emaitzen interpretaziorekin erlazionatuta dago.

null

Datuen analisia

Datu kuantitatiboak aztertzen ditugu, prozesuaren xehetasun metodologikoak, emaitzak eta interpretazioa jasotzen dituen txosten estatistiko bat eman ahal izateko. Proiektuaren helburuen arabera, lortzeko beharrezko diren analisi-teknika garrantzitsuenak hautatzen ditugu.

Consultoría estadística de análisis cuantitativo - R&S statistics - Investigación científica

Ikerketa zientifikoa

Ikerketa-proiektuetan parte hartzen dugu, ekarpen metodologiko, esploratzaile eta teknikoekin laguntzeko, arloko erantzukizuna hartuz eta jarraipen egokia eginez.

Consultoría estadística de análisis cuantitativo - R&S statistics - Economía de la salud

Osasun ekonomia

Aholkularitza espezializatua eskaintzen dugu eta azterketa analitikoak egiten ditugu farmakoen, teknologien edo ekintza sanitario berrien ebaluazio eta analisi ekonomiko-sanitarioarekin lotuta, osasunaren eta sistema sanitarioen ikuspegitik.